Baby Life

BABYLİFE,Türkiye’de kurulmuş bir anonim Şirket olup,dünyadaki en modern teknoloji ile donatılmış ve halen dünya pazarının%80’ni elinde bulunduran Thermogenesis sistemlerini Türkiye’de kurmakla yetkili tek kuruluştur.

Gerek otolog gerekse allojenik kordon kanı saklanması çok ciddi, uzun vadeli ve suistimale açık bir konudur.Babylife bu bilinçle yola çıkıp kendi kordon kanı bankalarını açmak yerine, gelecekte misyonunu koruyabilecek, uzun vadede halkın güvenini sarsmayacak,kötü niyetli düşüncelerin yer almadığı üniversite hastaneleri gibi kalıcı kurumlarla iş birliği yaparak allojenik ve otolog kordon kanı bankalarını açmayı hedeflemektedir.Bunun yanı sıra organizasyonlarını etik açıdan uygun bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadır.


Vizyonumuz

Kordon Kanı Saklanmasının uzun ve kısa vadede olumlu taraflarının ülke hizmetine ve bilim dünyasına sunulması
Misyonumuz

Kordon Kanı Bankacılığının

ülke içerisinde bilimsel ve kurumsal olarak en üst düzeyde,
en yüksek teknoloji ve standartlarda, yasal çerçeve içinde,
güvenilir ve saygın bir şekilde yapılmasıdır.

Firma Bilgileri